TERRORIST-ABD

Rotasyon

Rotasyon
​Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’i makamında ziyaret ederek rotasyon, MBSTS ve Diyanet merkez personelin sorunları konusunda üç ayrı dosya sundular.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez ile yapılan görüşme sonrası Rotasyon konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde içerisinde Diyanet-Sen temsilcisinin de yer alacağı bir komisyon kurulmasına ve konunun komisyon tarafından geniş çaplı incelenerek çözüm odaklı çalışılmasına karar verildi.

Ziyarette konuşan Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, “yetkili sendika olarak din görevlilerini rahatsız eden sorunlara çözüm üretmek bizim en önemli önceliğimizdir. Rotasyon ve son yapılan MBSTS konusunda teşkilatımızdan yüzlerce şikayet alıyoruz. Kurum olarak bu sorunları sizlere aktarmak, birlikte çözüm üretmek, kurum çalışanlarımızı rahatlatacaktır.” İfadelerini kullandı

Diyanet-Sen’i Önemsiyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet-Sen’i ve görüşlerini önemsediğini belirterek “Birlikteliğin gücünden istifade edelim. Daha çok bir araya gelerek yapılacaklar konusunda istişare edelim. Bizden ne tür katkılar istiyorsanız Başkanlık olarak bu katkıları sunalım.” Şeklinde konuştu.

MBSTS Konusunda YÖK ile Görüşüldü

MBSTS ile ilgili YÖK ile görüştüklerini belirten Görmez, bir daha bu tür sorunların yaşanmaması için önlemler alacağız. YÖK yetkilileri ile görüştük. Soruların mesleki bilgilere uygun olması gerektiğini aktardık. Gerekirse soruları Diyanet İşleri Başkanlığımız hazırlayacak.” dedi.

Diyanet’te 5 Bin Yeni Kadro

Ziyarette vekil ve fahri çalışan imam hatip ve Kur’an Kursu Öğreticilerinin durumuna değinen Bayraktutar, “bu kardeşlerimiz asillerle aynı görevi yapmaktadır. Ancak aldıkları ücret ve haklar bakımından çok sıkıntı içerisindeler. Bu kardeşlerimizin kadroya alınmasını istiyoruz.” Şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Diyanet’e bin kadro verildiğini ancak kendisinin girişimleri sonucu bu kardonun 4 Bin sözleşmeli ve Bin kadrolu olmak üzere 5 Bin’e çıkarıldığını dolayısıyla gerek vekil ve fahri çalışanlar gerekse atama bekleyen herkes için 5 bin kadronun büyük şans olduğunu, sınavlara hazırlanarak bu kadro şansını değerlendirmelerini istedi.

Ziyarette Atama 2 Daire Başkanı Muhammed Ali Asar, Diyanet-Sen Başkanlık Şube Başkanı Hasan Basri Kurkutata ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Başkan Yardımcıları Özafşar ve Yılmaz’a Ziyaret

Diyanet-Sen heyeti daha sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar ve Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ı makamlarında ziyaret etti.

Diyanet-Sen’in Diyanet- İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez’e sunduğu raporlar şöyle:

MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI (MBSTS) İLE İLGİLİ RAPOR

22 Şubat 2015 tarihinde il merkezlerinin büyük çoğunluğunda yapılan (MBSTS) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı güvenliği açısından takdire şayandır. Ancak ;

1- Kış ayında yapılmasından dolayı 1888 görevli kış şartları nedeniyle sınava katılamamıştır. Bu itibarla bundan sonraki sınavların Mayıs ayında yapılması,

2- Başarı ortalaması %40’larda kalmıştır. Bu itibarla uzun metinlerle sorulan yoruma dayalı soruların, daha kısa ve mesleki ağırlıklı sorulması,

3- Sınava katılan lise, imam-hatip lisesi, ön lisans ve lisans mezunlarının tamamı aynı sorulara muhatap olmuştur. Bu durum eşitlik ilkesine aykırıdır. Tüm alımlarda ve diğer durumlarda öğrenim düzeyi dikkate alınarak kontenjanlar verilmektedir. Bu nedenlesöz konusu soruların öğrenim düzeyine göre yeniden ele alınması,

4- Sınava giren görevlilerin çoğunluğunun40-50 aralığında puan aldığı ve başarısız olduğundan hiçbir nakil sınavına müracaat edemediği görülmektedir. Bu itibarla taban puanın 40’a çekilmesi veya standart sapma puanının eklenmesi (10-15 taban puan)

5- Sınav konuları, soru dağılımı ve kaynaklarıÖSYM sitesinde ilan edilmiştir. Ancak ilan edilen soru sayıları dağılımına uyulmamıştır.Bundan sonraki sınavlarda ilan edilen soru dağılımına göre soru sorulması,

6- Sınav sonucunda soruların tamamının açıklanmadığı görülmüştür. ÖSYM ile yapılacak protokolde sınav sonrası sorulan tüm soruların açıklanarak yayınlanması,

Hususunda bilgilerinize arz ederim.

Mehmet BAYRAKTUTAR

Diyanet-Sen Yönetim Kurulu Adına

Genel Başkan

ROTASYONLA İLGİLİ RAPOR

2014 yılı içerisinde rotasyonu gerçekleştirilen görevliler ile yapılan görüşmelerde, görülen aksaklıklar neticesinde hizmet kalitesini düşürmemek için, hizmette etkinlik ve verimliliği sağlamak, huzurlu ve barışık bir ortam içerisinde manevi değerlerimizi ön planda tutarak, Diyanet İşleri Başkanlığımızın vizyonu ve misyonu çerçevesinde Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki rotasyonun yeniden gözden geçirilerek,aşağıdaki maddeler de göz önünde bulundurularak, hayatını din görevliliği, din gönüllülüğü hizmetine adamış görevlilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini arz ve talep ederiz.

  1-Rotasyon kaldırılmalı,

  2-Rotasyon uygulama zorunluluğu var ise yönetmelik çıktığı tarihten itibaren göreve başlayacaklar için uygulanmalı (16.06.2014 tarihinden sonra uygulanmalı)

  3-Görevde olanlar için rotasyon, 16.06.2014 tarihinden itibaren 15 yılda bir olmak üzere uygulanmalı,

  4-Rotasyona tabi tutulacak personel ile tabi olmayan personel arasında görev süresi aranmaksızın becayişlerin serbest bırakılması,

  5-Mevcut boş kadroların ilan edilerek rotasyona tabi olan personele 15 tercih hakkı verilmesi,

  6-Cami gruplandırmaları yapılırken görevlilerin nitelikleri tespit edilmeden camilerin gruplandırmaları yapılmıştır. Personel arasında iş barışının sağlanması ve bu baraj sebebiyle doldurulamayan kadroların doldurulması ve barajın düşürülmesi,

  7-Mahallinde yapılan nakil sözlü sınavlarında; sınav komisyonunda bulunanlar, sınava katılacak görevlilerin sınav öncesinde MBSTS ile Performans değerlendirme puanlarını almakta, buna göre sözlü puanları verilmektedir. Bu durum, sınava girenler arasında olumsuz etki yaptığından,MBSTS ve Performans değerlendirme puanlarının sınav komisyonu tarafından bilinmemesi,

  8-İki ay üst üste doldurulamayan D grubu camilerin tamamına tek müracaat olması halinde baraj puanının aranmaması,

  9-Bir görev yerinden uzun süreyle (6 aydan fazla) askerlik, yurtdışı veya başka bir nedenlegörevinden ayrılan görevlinin rotasyona tabi görev süresi, bulunduğu camideki görev süresinden düşürülmesi,

  10-Bir görevlinin görev yaptığı mahalde birinci derece yakınına (eş, çocuk, anne ve baba) bakmakla hükümlü ise raporunu almak şartıyla, eylem sonuçlanana kadar rotasyondan muaf tutulması,

  11-Rotasyona tabi olup, yaş haddiyle emekliliğine 2-3 yılı kalmış görevlilerin muaf tutulması,

  12-Özellikli camilerde görev yapan, özellikli görevlilerin rotasyondan muaf tutulması,

  13- Aynı camide görev yaparken unvan değişikliği nedeniyle unvanı değiştirilen görevlinin hizmet süresi, son unvanına göre değerlendirilmesi,

  Hususunda bilgilerinize arz ederim.

  Mehmet BAYRAKTUTAR

Diyanet-Sen Yönetim Kurulu Adına

Genel Başkan

BAŞKANLIK PERSONELİNİN

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZDAN BEKLENTİLERİ

  1-Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın Birimleri gezmesi personelimizi mutlu etmiştir. Bu genel ziyaretin en azından yılda iki kez yapılması,

  2-Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın başkanlığında zaman içerisinde tüm personel ile istişare toplantısı yapılması,

  3-Hac organizasyonunda görevlendirilecek merkez görevlilerine (Uzman, Şef ve Memur) kota konulmuştur. Görevinde 25-30 yılını dolduran personel bu kotaya takıldığından, görev süresi az olanlar 2 veya 3 senede bir görevlendirilmektedir. Bu durum görevliler arasında olumsuz değerlendirildiğinden, Hac görevlendirilmelerini Başkanlık Merkezinde, gittiği süre sayısı değil de hizmet süresi de göz önünde bulundurularak en son gittiği tarihten, 4 veya 5 yılda bir görevlendirme yapılması,

  4-Hac organizasyonunda görevlendirilen bir personelin eşi kurada çıkmamış ise yazdırabilmeli, hatta eşi kurada çıkmış görevlinin kendisi görevlendirilmemiş ise, 4-5 yıl evvel en son Hacc’a gitmiş ise bu görevli de görevlendirilebilmeli.

  5-Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nun sendika toplantılarında kullanılmasına müsaade edilmesi,

  6-Başkanlıktaki yetkili sendikaya işyeri bürosu verilmesi, (Çalışma Bakanlığı görüşü doğrultusunda)

  7-Başkanlık Merkez personelinin Müdür’den aşağı kadrolardakilerine, İmam-Hatiplere düzenlenen seminerler gibi Antalya’da 4’er gün iki grup halinde seminer düzenlenmesi,

  8-Yıllardır Başkanlık Merkezinde uzman ve altı görevlerde çalışan personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmamış, boşalan kadrolara eşdeğer kadrolarda görev yapan personel atanmıştır. Bu durum tecrübeli ve kariyerli personelin önünü tıkamış, kurum değişikliğine veya küskünlüğe sebebiyet vermiştir. Yönetmeliklerde bazı değişiklikler yapılarak bu görevlilerin de bazı unvanlı kadrolarda görev alması sağlanmalıdır. Başkanlık Müşavirlik kadrolarından bir kaçının bu unvanlardaki görevlilerden doldurulması,

  9-Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilme şartlarındaki “İlahiyat Alanında Yüksek LisansYapmış Olma” şartının kaldırılması,

10-Memur ve daktilograf kadrolarında çalışan tüm personelin VHKİ kadrosuna, şartı tutan hizmetli ve dağıtıcı kadrolarında görev yapan personelin de memur kadrosuna geçişi sağlanması, ayrıca lise mezunu ve İ.H.L mezunu şoförlerinde memur ve VHKİ kadrolarına geçişinin sağlanabilmesi,

11-Teknik ön lisans ve lisans mezunu aşçı kadrolarında görev yapanların tekniker kadrolarına geçişinin sağlanabilmesi,

12-Kameraman kadrolarında çalışan görevliler ile TDV tarafından çalıştırılan kameramanlar arasında maaş farklılığının olduğu ve görevlendirilmelerde de yevmiye farklılığımeydana geldiğinden iç barış bozulmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi,

  13-Başkanlık personelinin birinci derece yakınlarının düğün ve cenazelerinde, mutlaka üst düzey yöneticilerinde yer aldığı bir heyetin katılımının sağlanması

  Hususlarını bilgilerinize arz ederim.

Mehmet BAYRAKTUTAR

Diyanet-Sen Yönetim Kurulu Adına

Genel Başkan

Tarih: 10 Nisan 2015  Ekleyen: Yüksel ADIGÜZEL  Okuma: 2175  Yorum: 0  Puan: 5 (1 kişi oy kullandı)
İlgili Diğer Haberler - TÜMÜ
Yukarı Geri Ana Sayfa

Alıntı Yazarlar

Tüm Yazarlar

Anket

Yeni Sitemizi Beğendiniz mi?

  (59 Oy)
  (6 Oy)
  (1 Oy)
  (30 Oy)

  Diğer anketler

Yorumlananlar

Haberler - Videolar

Sendikamız

İstatistikler

Kategori :  7 Aktif Ziy.:  3
Haber :  810 Bugünkü Ziy.:  629
Okunma :  790812 Toplam Ziy.:  134053
Ayrıntı

Bağlantılar